detail-deurknop

PRIVACY POLICY

PRIVACY BELEID

 1. ALGEMENE VERKLARING
  Omdat wij u als een belangrijke klant beschouwen, is onze eerste prioriteit om u een geweldig verblijf te bieden. Uw volledige tevredenheid over en vertrouwen in Hotel Rubenshof zijn van essentieel belang voor ons.
  Daarom hebben wij, als onderdeel van onze vastberadenheid om te voldoen aan uw verwachtingen, een privacy- en beveiligingsbeleid voor klantgegevens ingesteld. Dit beleid formaliseert onze betrokkenheid bij u en beschrijft hoe uw persoonlijke gegevens gebruikt worden.
 1. TOESTEMMING
  'Persoonlijke gegevens': alle informatie die wordt verzameld en geregistreerd in een indeling waarmee u persoonlijk kunt worden geïdentificeerd, hetzij direct (bijvoorbeeld naam) of indirect (bijvoorbeeld telefoonnummer), als natuurlijke persoon. Voordat u ons deze informatie verstrekt, adviseren wij u eerst dit document met ons privacy- en beveiligingsbeleid voor klantgegevens te lezen.
  Dit privacy- en beveiligingsbeleid voor klantgegevens maakt deel uit van de voorwaarden die gelden voor onze hotelservices. Door deze voorwaarden te accepteren, gaat u uitdrukkelijk akkoord met de bepalingen van dit beleid.
 2.  DEZE ZEVEN PUNTEN ZIJN VAN TOEPASSING
  1. Transparantie: bij het verzamelen en verwerken van uw persoonlijke gegevens communiceren wij alle informatie aan u en informeren wij u over het doel en de ontvangers van de gegevens.
  2. Legitimiteit: we verzamelen en verwerken uw persoonlijke gegevens alleen voor de doeleinden zoals omschreven in dit beleid.
  3. Relevantie en nauwkeurigheid: we verzamelen uitsluitend persoonlijke gegevens die noodzakelijk zijn voor de verwerking van die gegevens. Wij nemen alle redelijke maatregelen om ervoor te zorgen dat de persoonlijke gegevens die wij in ons bezit hebben accuraat en actueel zijn.
  4. Opslag: wij bewaren uw persoonlijke gegevens gedurende de tijd die noodzakelijk is voor verwerking van deze gegevens in overeenstemming met de bepalingen van de wet.
  5. Toegang, rectificatie en verzet: u mag uw persoonlijke gegevens inzien, wijzigen, corrigeren of verwijderen. U mag ook bezwaar maken tegen het gebruik van uw persoonlijke gegevens, met name om te voorkomen dat u reclame- en marketinginformatie ontvangt.
  6. Vertrouwelijkheid en veiligheid: wij zorgen ervoor dat redelijke technische en organisatorische maatregelen zijn getroffen ter bescherming van uw persoonlijke gegevens tegen wijziging of onbedoeld of onwettig verlies of ongeoorloofd gebruik, ongeoorloofde bekendmaking of toegang.
  7. Delen en internationale overdracht: wij delen uw persoonlijke gegevens mogelijk met derden (zoals commerciële partners en/of service providers) met het oog op de doelstellingen van dit beleid. Wij nemen gepaste maatregelen ter waarborging van de veiligheid bij het delen en overdragen van dergelijke gegevens.

Voor alle vragen met betrekking tot de voorgaande punten van het privacy- en beveiligingsbeleid voor klantgegevens kunt u contact opnemen met Hotel Rubenshof.

 1. WELKE PERSOONLIJKE GEGEVENS WORDEN VERZAMELD?
  • Op verschillende tijdstippen zijn wij genoodzaakt u, als klant van Hotel Rubenshof te vragen naar informatie over u en/of uw gezinsleden, zoals:
  • Contactgegevens (bijvoorbeeld achternaam, voornaam, telefoonnummer, e-mail)
  • Persoonlijke gegevens (bijvoorbeeld geboortedatum, nationaliteit)
  • Informatie met betrekking tot uw kinderen (bijvoorbeeld voornaam, geboortedatum, leeftijd)
  • Uw creditcardnummer (voor transacties en reserveringen)
  • Uw aankomst- en vertrekdata
  • Uw voorkeuren en interesses
  • Uw vragen/opmerkingen tijdens of na een verblijf.

Wij verzamelen bewust geen gevoelige informatie, zoals gegevens over ras, etnische afkomst, politieke opvattingen, godsdienstige of levensbeschouwelijke overtuigingen, lidmaatschap van een vakbond, gezondheid of seksuele geaardheid. Mogelijk zijn wij wel verplicht gegevens te verzamelen om te voldoen aan uw vereisten of u te voorzien van een passende service, zoals een specifiek dieet.

 1. WANNEER WORDEN UW PERSOONLIJKE GEGEVENS VERZAMELD?
  • Persoonlijke gegevens kunnen worden verzameld bij verschillende gelegenheden, waaronder:
   • Hotelactiviteiten:
    • Een kamer boeken
    • Inchecken en betalen
    • Eten/drinken in de bar of het restaurant van het hotel tijdens een verblijf
    • Verzoeken, klachten en/of geschillen
   • Deelname aan enquêtes onder klanten (bijvoorbeeld het tevredenheidsformulier)
   • Overdracht van informatie van derde partijen:
    • Touroperators, reisbureaus, GDS-reserveringssystemen en overige
   • Internetactiviteiten:
    • Verbinding met website (IP-adres, cookies)
    • Online formulieren (online reservering, vragenlijsten, pagina's op sociale media, netwerkaanmeldingen zoals aanmelding via Facebook, enzovoort).
 1. VOOR WELKE DOELEINDEN?

Wij verzamelen uw persoonlijke gegevens voor de volgende doeleinden:

 • Om te voldoen aan onze verplichtingen tegenover onze klanten.
 • Om kamerreserveringen en accommodatieaanvragen te beheren:
 • Aanmaak en opslag van juridische documenten in overeenstemming met boekhoudkundige normen.
 • Om uw verblijf in het hotel te beheren:
  • Controle van uw gebruik van de services
  • Intern beheer van lijsten met gasten die zich ongepast hebben gedragen tijdens hun verblijf in het hotel (agressief en antisociaal gedrag, schending van het contract met het hotel, schending van de veiligheidsvoorschriften, diefstal, beschadiging en vandalisme, of betalingsproblemen).
 • Om onze hotelservice te verbeteren, met name:
  • Aanpassing van onze producten en services om beter in te spelen op uw behoeften
  • Op maat maken van aanbiedingen
 • Om onze relaties met gasten voor, tijdens en na uw verblijf te beheren:
  • Aanleveren van gegevens voor de gastendatabase
  • Segmentatie op basis van de reserveringsgeschiedenis en reisvoorkeuren van de gast met het oog op toezending van gerichte communicatie
  • Voorspellen van en anticiperen op toekomstig gedrag
  • Ontwikkelen van statistieken en commerciële scores, en uitvoering van rapportage
  • Kennis nemen van de voorkeuren van nieuwe of terugkerende gasten en deze voorkeuren beheren
  • Een speciale telefoonservice gebruiken om te zoeken naar personen in geval van ernstige gebeurtenissen met betrekking tot het hotel in kwestie (natuurrampen, terroristische aanslagen, enzovoort).
 • Om een betrouwbare derde partij in te zetten om uw verzamelde gegevens te crosschecken, te analyseren en toe te passen op het moment van boeken of ten tijde van uw verblijf.
 • Om de services te verbeteren, met name:
  • Enquêtes en analyses van vragenlijsten en feedback van gasten uitvoeren
  • Beheer van claims/klachten
 • Om uw gebruik van website te beveiligen en te verbeteren, in het bijzonder: implementeren van maatregelen voor beveiliging en het voorkomen van fraude
 • Om te voldoen aan de lokale wetgeving (bijvoorbeeld het opslaan van boekhoudkundige documenten)
 1. VOORWAARDEN VAN TOEGANG TOT UW PERSOONLIJKE GEGEVENS
  • Om u de beste service te bieden, mogen wij uw persoonlijke gegevens delen en er toegang tot geven aan geautoriseerd personeel, waaronder:
   • Hotelpersoneel
   • Medische services, indien van toepassing
   • Juridische services, indien van toepassing
  • Lokale overheden: We kunnen verplicht worden om uw gegevens naar lokale overheden te verzenden indien dit vereist is door de wet, of als onderdeel van een onderzoek en in overeenstemming met de plaatselijke voorschriften.
 1. BESCHERMING VAN UW PERSOONLIJKE GEGEVENS TIJDENS INTERNATIONALE TRANSFERS

Voor de toepassing van artikel 7 van dit beleid is het mogelijk dat we uw persoonlijke gegevens overdragen aan interne of externe ontvangers die mogelijk verblijven in landen met een andere mate van bescherming van persoonlijke gegevens.
Gegevensstromen naar landen met een andere mate van bescherming van persoonlijke gegevens worden gereguleerd door standaard contractuele manager-naar-onderaannemer-clausules, zoals gedefinieerd door de Europese Commissie.

 1. GEGEVENSBEVEILIGING

Hotel Rubenshof neemt gepaste technische en organisatorische maatregelen, in overeenstemming met de geldende wettelijke bepalingen, om uw persoonlijke gegevens te beveiligen tegen illegale of onbedoelde vernietiging, onbedoelde wijziging of onbedoeld verlies en ongeoorloofde toegang of openbaarmaking. Daartoe hebben we technische maatregelen (zoals firewalls) en organisatorische maatregelen (zoals een gebruikersnaam-/wachtwoordsysteem, fysieke beveiliging, enzovoort) getroffen.

 1. OPSLAG VAN GEGEVENS

Wij bewaren uw persoonlijke gegevens slechts gedurende de periode die noodzakelijk is voor de doeleinden van dit beleid of in overeenstemming met de bepalingen van de toepasselijke wetgeving.

 1. TOEGANG EN WIJZIGING

U heeft recht op toegang tot uw persoonlijke gegevens zoals die verzameld zijn door Hotel Rubenshof en mag deze wijzigen overeenkomstig de geldende wettelijke bepalingen.
U kunt uw recht om bezwaar te maken uitoefenen door te schrijven naar het onderstaande adres.
Als uw persoonlijke gegevens onnauwkeurig, onvolledig of niet actueel zijn, vragen wij u de desbetreffende wijzigingen te sturen naar hotel@rubenshof.be.
Alle verzoeken worden zo spoedig mogelijk beantwoord en in overeenstemming met de geldende wetgeving.

 1. UPDATES

Van tijd tot tijd kunnen wij dit beleid aanpassen. Dit betekent dat wij u adviseren het regelmatig te raadplegen, met name bij het maken van een reservering.

 1. VRAGEN EN CONTACTGEGEVENS

Voor alle vragen met betrekking tot het privacy- en beveiligingsbeleid voor klantgegevens kunt u contact opnemen met Hotel Rubenshof:
Hotel Rubenshof | Amerikalei 115-117 | 2000 Antwerpen
hotel@rubenshof.be
T +3232370789 | F +3232482594

OVER COOKIES
Deze website gebruikt cookies. Een cookie is een bestand dat kleine delen tekst bevat die een webserver naar uw internetbrowser stuurt van zodra u een website bezoekt.
Cookies vereenvoudigen het gebruik van websites; ze vergemakkelijken en versnellen namelijk de interactie tussen internetgebruikers en websites. Cookies hebben geen toegang tot uw computer noch kunnen ze persoonlijke informatie of andere gegevens op uw harde schrijf lezen. Zij kunnen geen virussen meedragen en installeren geen schadelijke elementen op uw computer.
Nergens op deze website zijn cookies in staat om persoonlijke en identificeerbare informatie te verzamelen.

HOE GEBRUIKT HOTEL RUBENSHOF COOKIES ?
(Hieronder vindt u een overzicht van de voornaamste cookies die wij gebruiken en waarvoor ze gebruikt worden.
Strikt noodzakelijke cookies
Deze cookies zijn noodzakelijk zodat u de toepassingen op deze website kan gebruiken en op deze site kan navigeren. Zonder deze cookies werken toepassingen zoals de job search niet. Dit zijn vaak sessiecookies die verwijderd worden als de internet browser wordt afgesloten.
Functionaliteitscookies
Functionaliteitscookies registreren informatie over de keuzes die u gemaakt heeft of voor aanpassingen die uw bezoek aan deze website kunnen verbeteren.
Prestatiebevorderende cookies
We gebruiken Google Analytics om de functionaliteit en gebruiksvriendelijkheid van de website en de diensten die we bezoekers van onze site willen leveren te verbeteren. Net zoals alle andere cookies blijven gebruikersgegevens volledig anoniem. Voor meer informative verwijzen we u graag naar Google Analytics privacybeleid.
Targeting cookies
Er zijn geen targeting cookies noch cookies die online gedrag registreren op deze website terug te vinden.

BEHEREN VAN COOKIES
Hotel Rubenshof past de regel van ‘impliciete goedkeuring’ toe, wat betekent dat, door het gebruik van onze site, we ervan uitgaan dat u tevreden bent met ons cookie beleid.
Indien u niet tevreden bent, dan kan u ofwel deze site niet bezoeken, de cookies verwijderen nadat u de site bezocht heeft, ofwel de site bezoeken nadat u de setting van uw internet browser op anonieme gebruik ingesteld heeft.
De meeste web browsers laten toe om cookies uit te schakelen. Gelieve er rekening mee te houden dat, als u beslist om cookies te weigeren, bepaalde delen van deze website niet beschikbaar zullen zijn of niet naar behoren zullen functioneren.
Voor meer toelichting over hoe u uw browser settings kan aanpassen alsook meer gedetailleerde informative over cookies verwijzen we u naar www.aboutcookies.org waar u alles kan lezen over het beheren, aanpassen en verwijderen van cookies.